Adatkezelési tájékoztató

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire, tájékoztatást kapjon a www.vizafogolakasszovetkezet.hu címen elérhető weboldal adatkezelési elveiről és gyakorlatáról.

Néhány fogalom és magyarázatuk

ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

ADATKEZELŐ: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

SZEMÉLYES ADAT: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen lehet pl. a név, e-mail cím, lakcímadatok, a használt eszköz IP címe, stb.

KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADAT: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

ADATFELDOLGOZÓ: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

SZOLGÁLTATÁS: a www.vizafogolakasszovetkezet.hu honlapon nyilvánosan, vagy regisztrációt követően elérhető szöveges, képi, videó- és hang tartalmak, hírlevél.

COOKIE-K („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén vagy más, a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő eszközén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása) a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt, vagy érvényessége le nem jár. A sütik használatát a böngésző beállítása útján képes korlátozni, az elhelyezett sütiket pedig törölni.

FELHASZNÁLÓ: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait igénybe veszi, a honlapon regisztrál és személyes adatait megadja, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ: olyan, az adatkezelőtől független szolgáltató, aki a honlapba ágyazott szolgáltatásokkal plusz funkciókat biztosít.

TÁJÉKOZTATÓ: jelen adatkezelési tájékoztató.

Ki kezeli a felhasználó által megadott személyes adatokat?

Az adatkezelő a VIZAFOGÓ Lakásfenntartó Szövetkezet. Az adatkezelésért felelős személy Bécsy Ádám ügyvezető elnök. A személyes adatok kezelése során a honlapon megadott adatok körében az adatkezelő nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.

Milyen adatait kezeljük?

A honlapra történő regisztráció esetén:

 • név,
 • felhasználónév,
 • jelszó,
 • email cím,
 • regisztráció dátuma és időpontja,
 • utolsó belépés dátuma és időpontja,
 • a birtokolt, használt, vagy bérelt ingatlan azonosítója/azonosítói (lépcsőház, ingatlan sorszáma)
 • a regisztráció jogcíme (szövetkezeti tag, tulajdonos, bérlő)
 • a hozzászólás rendszeren belül tett hozzászólások
 • letöltött dokumentumok

A jelszó erős titkosítással védetten tárolódik az adatbázisban. A regisztrációs folyamat során nem küldünk e-mailben jelszót.

Nem közvetlenül a felhasználóhoz kötötten, de naplózásra kerülnek a sikertelen belépési kísérletek. Ekkor a beírt felhasználónév, a bejelentkezésre használt eszköz aktuális IP címe és a kísérlet időpontja kerül feljegyzésre.

Hírlevél szolgáltatásra feliratkozás esetén:

 • név,
 • email cím,
 • a hírlevél szolgáltatás használata során rögzítésre kerül, hogy a kiküldött hírlevelek közül melyeket és mikor nyitotta meg a feliratkozó.

Az adatait csak akkor kezeljük, ha elolvasta és a választónégyzet bejelölésével jelezte, hogy megértette és elfogadta az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és a hírlevélre fwliratkozott.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

A honlapon nem gyűjtünk, tárolunk és kezelünk különleges személyes adatnak minősülő adatot.

Milyen egyéb adatot kezelünk?

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a számítógépén, vagy más internetezésre használt eszközén kisméretű adatcsomagok, ún. “cookie”-k (sütik) kerülnek elhelyezésre. Ezek segítségével biztosítható a szolgáltatás magas színvonala, testreszabhatósága, fejlesztése. A cookie-k elhelyezését engedélyeznie kell. Az engedély megadásának részleges megtagadásával a tudomásul veszi, hogy az elérhető szolgáltatás nem lesz teljes értékű.

Az oldalon használt cookie-król a Cookie tájékoztatóban olvashat.

Technikai adatok

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a számítógépének, vagy internetezésre szolgáló más eszközének azon adatai, melyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Miért kezeljük az adatait (az adatkezelés célja)?

Az adatait az alábbi szolgáltatások biztosításához kezeljük:

 • online tartalomszolgáltatás;
 • regisztrált felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás;
 • a felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 • a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
 • a felhasználók jogainak védelme;
 • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Miért kezelhetjük az adatait (az adatkezelés jogalapja)?

Az adatai kezelésének jogalapja minden esetben a felhasználó tájékoztatást követő kifejezett hozzájárulása az adatok kezeléséhez. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható és kérheti adatai törlését. Ebben az esetben tudomásul veszi, hogy az adatok megadásához kötött szolgáltatások a későbbiekben nem lesznek elérhetőek. A hírlevélben minden esetben találhat egy leiratkozásra szolgáló hivatkozást. Ha leiratkozott, többet nem küldünk Önnek hírlevelet.

Meddig kezeljük az adatait?

Az adatait mindaddig kezeljük, amíg azok a szolgáltatások (regisztráció az oldalra, hírlevél szolgáltatás) amelyek miatt az adatokat megadta elérhetőek, vagy amíg hozzájárulását vissza nem vonja.

Hogyan kezeljük az adatait és hogyan vigyázunk az adataira?

Adatai kezelőjeként úgy választjuk meg a szolgáltatások nyújtásakor használt eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat, hogy adatai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Az eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges karbantartásokat, fejlesztéseket elvégezzük, hogy a biztonság folyamatosan fenntartható legyen. Olyan szervezési és technikai eljárásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok csak az arra jogosultak számára legyenek megismerhetőek.

Az adatait a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve harmadik személynek nem adjuk át, hozzáférést azokhoz nem engedünk.

Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az azonosításra alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Amikor adatokat ad meg, azok helyességét a VIZAFOGÓ Lakásfenntartó Szövetkezet ügyviteli rendszerének adataival vetjük össze. A regisztráció esetében a valódi és a szövetkezet nyilvántartásában megtalálható e-mail cím feltétele a regisztráció sikeres befejezésének. A valamilyen okból meghiúsult regisztráció során megadott adatokat két hét elteltével töröljük. Amennyiben a regisztráció a Felhasználási feltételek-ben leírt szabályok megsértése miatt hiúsul meg, az adatokat nem töröljük, de korlátozzuk a hozzáférést azokhoz.

A személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyre az eredetileg kértük. Amennyiben más célra is használni kívánnánk az adatokat, akkor ahhoz a hozzájárulást az új célhoz külön kérni fogjuk.

Külső szolgáltatók

Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

A honlap jelenleg nem használ regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatót.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

Google Analytics

Tárhelyszolgáltató

MikroVPS Kft.  1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

Egyéb külső szolgáltatók

YouTube

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oldal szolgáltatójaként nem ismerjük a külső szolgáltató által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a YouTube miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Google Adatvédelmi irányelveiben talál.

A felhasználók jogai és kötelezettségei

Kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatairól. A tájékoztatást a regisztráció, vagy a hírlevélre történő feliratkozás alkalmával megadott e-mail címről kérheti.

Joga van a kezelt személyes adatai helyesbítésére, vagy módosítására. Ezt a honlap erre a célra szolgáló felületén, azonosítást követően teheti meg.

Kérheti a kezelt személyes adatok törlését, kérheti a személyes adatok korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy érzi, jogosulatlanul kezeljük az adatait.

Bármikor lehetősége van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásvisszavonására, ez azonban nem jelenti azt, hogy a visszavonást megelőző adatkezelés jogosulatlanná válna.

Amennyiben a hozzájárulása visszavonása a személyes adatai törlésére irányuló kéréssel párosul, úgy az az adatok megadásához kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférése is megszűnik.

A hozzáféréshez szükséges jelszavát biztonságosan kell kezelnie, mással nem oszthatja meg. Az oldal - a fokozottabb biztonságra törekvés jegyében - lehetőséget ad a kéttényezős hitelesítés használatára. Amennyiben úgy véli, hogy jelszava titkossága sérült, a honlap erre szolgáló funkciója segítségével (jelszóemlékeztető) meg kell változtatnia jelszavát. Ha ez valamilyen okból nem sikerül, a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött e-mailben kérhet segítséget az üzemeltetőtől.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése van, kérjük jelezze az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben, vagy a Kapcsolat űrlapon keresztül az Észrevétel küldése pontban! A Kapcsolat űrlapon keresztül folytatott kommunikáció is naplózásra kerül és jelen Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételéhez kötött.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Jelen tájékoztató a jövőben - a jogi előírások, illetve a weboldal szolgáltatásainak változása miatt - a regisztrált és hírlevélre feliratkozott felhasználók előzetes értesítését követően változhat. A mindenkor érvényes változat a honlapon olvasható.

A tájékoztató frissítve: 2022.12.23.