www.vizafogolakasszovetkezet.hu címen elérhető weboldal használatával a látogató, illetve a felhasználó a felhasználási feltételeket tudomásul veszi, azok betartását vállalja.

A weboldalon nyilvánosan, azonosítás nélkül, valamint regisztrációt és bejelentkezést követően, jogosultságtól függően elérhető tartalmak találhatók. A regisztrációt minden esetben az oldal üzemeltetője hagyja jóvá. A regisztráció során valós adatokat kell megadni. A felhasználó által választott felhasználónév, a megadott teljes név, e-mail cím nem lehet sértő, megbotránkoztató, vagy trágár. Az ilyen adatokkal történő regisztráció nem kerül jóváhagyásra.

A weboldal erre a célra szolgáló felületein folyó kommunikációban kerülni kell más felhasználók sértegetését, a személyeskedést. Mivel ezek a felületek a VIZAFOGÓ Lakásfenntartó Szövetkezet működésével kapcsolatos kommunikációra szolgálnak, nem elfogadható az oldal témájához nem kapcsolódó vélemények, hozzászólások közlése. A hozzászólások nem tartalmazhatnak közvetett, vagy közvetlen reklámot, tartalmuk nem lehet sértő, kirekesztő, vagy nem megalapozott kritikát, bírálatot tartalmazó. Kerülni kell a személyeskedő, trágár fogalmazást. Az üzemeltető előzetes értesítést követően, de akár anélkül is nélkül törölheti a feltételeknek nem megfelelő hozzászólásokat. A szabályokat nem betartó felhasználók regisztrációját az üzemeltető átmenetileg felfüggeszti, vagy megszünteti.

A weboldalon megjelentetett tartalmak a weboldal üzemeltetőjének, vagy a megjelölt védjegyek és források tulajdonosainak tulajdonát képezik, felhasználásuk csak ezen jogok figyelembe vételével és tiszteletben tartásával lehetséges. A weboldalon nyilvánosan közzétett anyagok - kivéve, ha valamely anyagban ettől eltérő tartalmú nyilatkozat, illetve jelzés található -, a forrás megjelölésével átvehetők, illetve a szokásoknak megfelelően hivatkozhatók. A nyilvánosan elérhető anyagokra más weboldalakról hivatkozások mutathatnak. Az ilyen tartalmak más oldalon történő részbeni, vagy egészben történő idézése, többszörözése kizárólag a www.vizafogolakasszovetkezet.hu weboldal üzemeltetőjének engedélyével történhet. A csak regisztrációt követően elérhető tartalmak átvétele, utánközlése, másolása nem engedélyezett.

A más oldalon engedéllyel történő közzététel esetében a forrást jelezni kell. Az oldal anyagainak más oldalon történő megjelentetése nem történhet olyan módon, hogy a hivatkozott anyag részben, vagy egészben a hivatkozó oldal részének tűnjék. Nem megengedett a weboldalon található tartalmak az eredeti jelentéstartalmat torzító idézése, átvétele.

Az üzemeltető a Kapcsolat menü Weboldal üzemeltető menüpontján keresztül érhető el. 

Jelen felhasználási feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az oldalon található tartalmak felhasználására mindenkor az aktuálisan érvényes szabályok vonatkoznak.