Tisztelt Szövetkezeti tagok, Tulajdonosok!

A 2019.november 14-i közgyűlésen megválasztott Jelölőbizottság a Tulajdonosok, az Alapszabály és az SZMSZ felhatalmazása alapján Pályázatot hirdet a Vizafogó Lakásfenntartó Szövetkezet alábbi tisztségviselői posztjára:

minimum 3, maximum 5 fő felügyelőbizottsági tag

Alapszabályunk 5.13. pontja szerint a tisztségviselők a következő követelményeknek kötelesek megfelelni:

  • legalább középfokú műszaki irányú
  • legalább középfokú közgazdasági végzettsége, vagy mérlegképes könyvelői végzettsége van
  • más gazdálkodó szervezetnél hasonló tisztségviselői megbízást, illetőleg lakásfenntartási és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot nem láthat el.

Valamennyi tisztségviselő legyen:

  • életvitelszerűen a lakásszövetkezet területén élő tulajdonos
  • felügyelőbizottsági tag a lakásszövetkezet területén a megbízatása kezdő napját megelőzően 5 éve bejelentett lakcímmel rendelkező személy is lehet

ha a tulajdonos közeli hozzátartozója és

  • a Lakásszövetkezet felé nem áll fenn tartozása sem neki, sem az ingatlan tulajdonosának
  • büntetlen előéletű (erkölcsi bizonyítvány)
  • tartozásmentes és
  • a lakásszövetkezettel vitában, perben ne álljon

A Felügyelőbizottság tevékenységét az SZMSZ írja elő.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok megbízatása a Felügyelőbizottság megválasztásának napjától számított 3 évre szól.

A jelölőlistára felkerült pályázók közül minimum­ 3, maximum 5felügyelőbizottsági tagot a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választ. A megválasztott tisztségviselők közül a közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökét is titkos szavazással választja meg.

A pályázati anyagokat a Jelölőbizottságnak címezve, lezárt borítékban kell leadni a szövetkezet irodájában, félfogadási időben (Párkány u.32. fszt. 1.)

2019.12.16.  19:00 óráig.

A helyben jelölés (közgyűlésen) lehetősége is fennáll.

A pályázati anyagokat a szövetkezet alkalmazottjai elismervény ellenében veszik át a pályázóktól és azokat felbontás nélkül továbbítják a Jelölőbizottságnak. A határidőt követően beérkezett pályázatokat a Jelölőbizottság nem veszi figyelembe.

A pályázati anyagban szükséges a minimális feltételeknek való megfelelés igazolása, a szükséges okmányok másolataival, illetve nyilatkozat mellékelése az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzése csak a megválasztás esetében szükséges, de kötelező feltétele a tisztség tényleges betöltéséhez. A jelentkezők a pályázatban röviden, maximum 2-3 A4-es oldal terjedelemben írják le a megpályázott tisztséggel kapcsolatos elképzeléseiket. A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó hozzájárul-e adatai kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a benyújtott anyagokat a Jelölőbizottság tagjai és a szövetkezet tagjai megismerhessék, továbbá arról, hogy a közgyűlésen személyesen megjelenik és bemutatkozik, illetve megválasztása esetén a tisztséget betölti.

A Jelölőbizottság valamennyi jelentkezőt értesíti arról, hogy pályázata a minimális feltételeknek megfelelt-e. A feltételeknek megfelelő pályázókat a Jelölőbizottság beszélgetésre hívja, hogy részletesebben is megismerje elképzeléseiket.

A pályázati anyagok és a meghallgatás eredménye alapján, a Jelölőbizottság dönt arról, hogy kiket és milyen javaslattal terjeszt a közgyűlés elé. A megválasztott tisztségviselők pályázati anyagait a lakásszövetkezetnek a Jelölőbizottság átadja.

A meg nem választott pályázók személyes adatait tartalmazó pályázati anyagát a Jelölőbizottság a pályázónak visszajuttatja.

 

Budapest,2019. 11.15.

 

Jelölőbizottság
Vizafogó Lakásfenntartó Szövetkezet