A Kormány 102/2020. (IV.10.) számú rendeletében szabályozta a lakásszövetkezetekre vonatkozó eltérő működési feltételeket, döntési folyamatok változását a vészhelyzet időszakára.

 

A rendelet egyes pontokban felülírta a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény rendelkezéseit akképpen, hogy a jogalkotó a Ptk.-ban foglalt szabályokra hivatkozik, a lakásszövetkezetek esetén. A rendeletben a lakásszövetkezetek nincsenek külön nevesítve, így rájuk a jogi személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ezért ahol jogi személy megnevezést használ a jogalkotó, ott a  lakásszövetkezetet is értenünk kell alatta.

 

A veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben a Lakásszövetkezet Igazgatósága / ügyvezető elnöke határoz.  Tehát minden döntés és az ezzel felmerülő fokozott felelősség a lakásszövetkezet  igazgatóságát / ügyvezető elnökét terheli!

 

A rendeletből megállapítható, hogy a lakásszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített/egyszerűsített éves beszámolóját, úgy mint eddig minden évben!!!!

A különbség az, hogy

- akkor is be kell adni, ha nincs közgyűlési határozat az elfogadásra

- a lakásszövetkezet igazgatósága/ ügyvezető elnöke dönt a beszámolóról a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésének birtokában

- beadás határideje 2020. május 31. helyett 2020. szeptember 30.

 

Mind a halaszthatatlan ügyekben, mind a beszámolóval kapcsolatban meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül összehívandó közgyűlés napirendjére kell tűzni.

 

Budapest, 2020. május 29.

 

Szabó Gábor
lakásszövetkezet elnöke/ügyvezető elnöke

 

Az ügyvezető elnök tájékoztatója bejelentkezést követően érhető el.