Tisztelt Szövetkezeti tagok, Tulajdonosok!

A 2021. május 07-én kelt „Megbízólevél jelölőbizottsági tagnak” alapján a felkért jelölőbizottság Pályázatot hirdet az Alapszabály és az SZMSZ betartásával Vizafogó Lakásfenntartó Szövetkezet alábbi tisztségviselői posztjára:

minimum 3, maximum 5 fő felügyelőbizottsági tag

Alapszabályunk 5.13. pontja szerint a tisztségviselők a következő követelményeknek kötelesek megfelelni:

  • legalább középfokú műszaki irányú végzettség
  • legalább középfokú közgazdasági végzettség, vagy mérlegképes könyvelői végzettség
  • más gazdálkodó szervezetnél hasonló tisztségviselői megbízást, illetőleg lakásfenntartási és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot nem láthat el.

Valamennyi tisztségviselő legyen:

  • életvitelszerűen a lakásszövetkezet területén élő tulajdonos
  • felügyelőbizottsági tag a lakásszövetkezet területén a megbízatása kezdő napját megelőzően 5 éve bejelentett lakcímmel rendelkező személy is lehet, ha a tulajdonos közeli hozzátartozója és a Lakásszövetkezet felé nem áll fenn tartozása sem neki, sem az ingatlan tulajdonosának
  • büntetlen előéletű (erkölcsi bizonyítvány)
  • tartozásmentes és
  • a lakásszövetkezettel vitában, perben ne álljon

(Műszaki irányú szakmunkásképző végzettségű jelentkezését is várjuk, szükség esetén Alapszabály és SZMSZ módosítására teszünk javaslatot.)

Felügyelőbizottság tevékenységét az SZMSZ írja elő.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok megbízatása a Felügyelőbizottság megválasztásának napjától számított 3 évre szól.

A jelölőlistára felkerült pályázók közül minimum­ 3, maximum 5 fő felügyelőbizottsági tagot a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választ. A megválasztott tisztségviselők közül a közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökét is titkos szavazással választja meg.

A pályázati anyagokat a Jelölőbizottságnak címezve, email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , vagy szükség esetén lezárt borítékban Tar Sándorné, Párkány utca 28. Fszt.1 postaládába kell bedobni. Az email-ben kapott pályázatokat email-ben igazoljuk vissza, a postaládába érkező pályázatokat a pályázó saját postaládájába igazojuk vissza.

A pályázatok beérkezési határideje:

2021.06.20. 20:00 óráig.

A helyben jelölés (közgyűlésen) lehetősége is fennáll.

A határidőt követően beérkezett pályázatokat a Jelölőbizottság nem veszi figyelembe.

A pályázati anyagban szükséges a minimális feltételeknek való megfelelés igazolása, a szükséges okmányok másolataival, illetve nyilatkozat mellékelése az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzése csak a megválasztás esetében szükséges, de kötelező feltétele a tisztség tényleges betöltéséhez. A jelentkezők a pályázatban röviden, maximum 2-3 A4-es oldal terjedelemben írják le a megpályázott tisztséggel kapcsolatos elképzeléseiket. A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó hozzájárul-e adatai kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a benyújtott anyagokat a Jelölőbizottság tagjai és a szövetkezet tagjai megismerhessék, továbbá arról, hogy a közgyűlésen személyesen megjelenik és bemutatkozik, illetve megválasztása esetén a tisztséget betölti.

A Jelölőbizottság valamennyi jelentkezőt értesíti arról, hogy pályázata a minimális feltételeknek megfelelt-e. A feltételeknek megfelelő pályázókat a Jelölőbizottság beszélgetésre hívja, hogy részletesebben is megismerje elképzeléseiket.

A pályázati anyagok és a meghallgatás eredménye alapján, a Jelölőbizottság dönt arról, hogy kiket és milyen javaslattal terjeszt a közgyűlés elé. A megválasztott tisztségviselők pályázati anyagait a lakásszövetkezetnek a Jelölőbizottság jegyzőkönyvvel adja át.

A meg nem választott pályázók személyes adatait tartalmazó pályázati anyagát a Jelölőbizottság a pályázónak visszajuttatja.

Budapest,2021. 05.13.

Jelölőbizottság
Vizafogó Lakásfenntartó Szövetkezet