Tisztelt Tulajdonosok!

 

Mellékelten megküldöm a lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét (továbbiakban SZMSZ). Kérem, hogy 2017 április 15-ig minél több a lépcsőházban lakó tulajdonossal ismertesse meg és tegyenek javaslatot az SZMSZ tartalmának kiegészítésére. A megküldött tervezet módosítására, bővítésére lehetőség van oly módon is, hogy a szövetkezet irodájában tekintik át az SZMSZ-t. Erre minden munkanapon van lehetőségük 8-17 óra között.

Az SZMSZ fenn van a honlapon is. Ott is lehet véleményt nyilvánítani, javaslatokat tenni április 15-ig.

 

 

                                                                       Üdvözlettel:  

                                                                                                   Szabó Gábor

                                                                                                 ügyvezető elnök